Försäkra företagets ägare, styrelse, ledning och medarbetare.

ID-Skyddsförsäkring

Kunder till Global23 kan teckna för ledande personer anknutna till företaget en ID-Skyddsförsäkring. Försäkringsgivare är AIG Europe S.A (AIG) och förmedlare är Global23.

Genom att uppgradera ID-Bevakning med ID-Skyddsförsäkring får även ledning, styrelse och medarbetare ett personligt skydd.

Teckna ID-Skyddsförsäkring nu

Detta ingår i ID-Skyddsförsäkringen

 • Webbskydd
  Assistans och ersättning för integritets intrång på öppna internet.
 • Ersättning vid ID-Stöld
  Ersättning av ekonomiska förluster som kvarstår efter utförd assistans till följd av ID-stöld.
 • Löneersättning
  Ersättning för inkomstbortfall till följd av att den försäkrade tvingas ta ledigt från sitt jobb för att kunna vidta åtgärder för att återställa sin identitet.
 • Rättsskydd
  Ersättning för juridiskt ombud i civilrättsliga förfaranden, åtal eller juridisk hantering av betalningsanmärkningar som ett resultat av ID-stölden.
 • Betalningssäkerhet
  Ersätter obehöriga transaktioner som den försäkrade är ansvarig för på kredit eller bankkort, gäller 48 timmar innan kortet rapporteras försvunnet eller att något skett.

Informationen du lämnar i detta formulär kommer enbart användas för att tillmötesgå ditt önskemål om att kontakta dig. Om du har funderingar på hur vi hanterar din data kan du läsa mer i vår integritetspolicy.

Kundservice

0771 – 23 11 11
Om du är utomlands
+46 711 – 23 11 11
Vardagar 09:00-17:00
info@global23.com

PARTNERS