ID-Skyddsförsäkring för aktiebolag

Teckna ID-Skyddsförsäkring direkt genom att fylla i formuläret nedan.

Premien för försäkringen är 50 SEK/månad/person. Bolaget betalar premien och försäkrar personen. Önskar ni utöka antal personer att inkluderas av ID-Bevakning och teckna försäkring för fler maila info@global23.com eller kontakta vår kundtjänst på 0771-23 11 11.
Global 23 AB, orgnr. 559024-3001, är registrerat hos Bolagsverket som anknuten förmedlare till AIG Europe S.A. filial i Sverige. Global  AB tillhandahåller inte rådgivning eller någon personlig rekommendation vad avser försäkringen. Global 23 AB har ingen direkt eller indirekt ägarandel som utgör mer än 10 % av rösträtten eller kapitalet i försäkringsbolaget och vice versa. Global 23 AB inhämtar en proportionell del av premien som provision från AIG(för närvarande 27,45%) . Provisionen täcker företagets kostnader för förmedlingen och förvaltningen av försäkringsavtalen.
Missförstånd och andra oklarheter kan uppstå vid reglering av en skada, om du inte är nöjd med vårt beslut har du möjlighet att vända dig till AIG för att få ditt ärende omprövat. AIGs Klagomålsansvarig nås via e-post: klagomal@aig.com, eller på telefon: 08-506 920 00. Ange ärendenummer och lämna en beskrivning av vad klagomålet gäller. Ärendet kommer därefter att bli behandlat enligt AIG:s interna klagomålsrutiner och du kommer att få ett motiverat besked.

Kundservice

0771 – 23 11 11
Om du är utomlands
+46 711 – 23 11 11
Vardagar 09:00-17:00
info@global23.com

PARTNERS