På senare år har ID-kapningar ökat och ökat. Allt fler utsätts idag än bara för något år sedan. Med ID-kapning menas att någon annan än du själv tar lån och krediter eller köper varor i ditt namn. Det innebär att någon använder ditt personnummer, hemadress och namn för att exempelvis köpa varor via internet. I dessa fall går bedragaren till ett utlämningsställe i närheten av där du bor, visar en id-handling som kan vara förfalskad och kan därmed hämta ut varorna. Det kan också vara så att någon använder dina personuppgifter för att få ett lån, bank- och kreditkort, för olika typer av speltjänster eller för att handla på kredit i en butik. Bedragarna har blivit allt listigare och finner hela tiden nya sätt att komma över andra personers uppgifter. Det är viktigt att man är uppmärksam på om det till exempel sker kreditupplysningar i ens namn.

Det är svårt att skydda sig själv från identitetsbedrägerier då det ofta kan vara den mänskliga faktorn som bidrar till att information hamnar i fel händer. En bankman kanske skickar ett kontokort utan att verifiera sin kund, eller så kan någon som arbetar på ett utlämningsställe missa att kolla legitimation. Ett exempel på hur lätt det är att drabbas utan att man inte ens märker något än tidigare VD för Securitas, som under mars i år blev id-kapad. En person ansökte om lån i VD:ns namn. Detta polisanmäldes i april. VD:n har inte fått någon information alls om huruvida lånet betalats ut, vilken typ av lån det skulle gälla eller summan. Han försattes sedan i personlig konkurs av Stockholms tingsrätt efter att någon skickat in en falsk ansökan i VD:ns namn om att han ville begära sig själv i konkurs.
Konkursbegäran har polisanmälts
Händelsen gällande konkursbegäran har även den polisanmälts och tingsrättens beslut har överklagats till högre instans. Konkursförvaltaren som tingsrätten utsett informerades och godkände överklagan av konkursbeslutet som sedan Svea Hovrätt beslutade sig för att undanröja. Securitas berättar i ett pressmeddelande att Bolagsverket hann ta bort VD:n tjänstgöring för säkerhetsbolaget, vilket var en följd av det felaktiga konkursbeslutet. Bolagsverket skulle ta till snabba åtgärder för att återställa VD:ns tidigare registrering som VD för bolaget. Detta exempel visar att alla kan utsättas för identitetsbedrägerier, även de som ska vara skyddade.
Hur skyddar man sig från ID-kapning?
Det är viktigt att man har kontroll på sina id-handlingar, är vaksam om en kreditupplysning görs utan din vetskap och polisanmäler så fort som möjligt om man misstänker en ID-kapning. Det kan vara en bra idé att skaffa en tjänst som bevakar dina person-, inläggnings- och ekonomiska uppgifter. Då bevakas, i realtid, dina identitetsuppgifter med ett direktlarm där du kan få hjälp med misstänkt ID-kapning. Man skall även tänka på att inte öppna länkar eller e-post som man inte känner igen då det kan riskera virus i datorn som kopierar känslig information. Se till så att inte någon obehörig kommer åt din fysiska post och om du skulle tappa en identitetshandling är det viktigt att du anmäler det till polisen samt kreditupplysningsföretag.

Följande rekommendationer ger polisen på sin hemsida

  • Öppna inte e-post eller länkar som är okända för dig. Risken finns att du får in virus i din dator som till exempel kopierar dina inloggningsuppgifter.
  • Använd inte ett för enkelt eller samma lösenord till olika tjänster.
  • Ha ett uppdaterat virusskydd på din dator och mobil.
  • Skicka inte person- eller kontouppgifter via e-post utan att först ha kontrollerat att aktuellt företag, myndighet eller organisation har begärt in uppgiften.
  • Använd tjänster som ger dig information direkt i mobilen eller via e-post om någon tagit en kreditupplysning på dig. Då har du chansen att agera snabbt genom att kontakta aktuellt kreditbolag och stoppa krediten/lånet från att beviljas.
  • Se till att inga obehöriga kommer åt din post.
  • Exponera inte dina personuppgifter i onödan. Lämna inte ut ditt personnummer på nätet och släng inte post med personlig information i soporna eller pappersinsamlingen.
  • Om du tappat bort en identitetshandling, anmäl det till Polisen och till kreditupplysningsföretag.

Kundservice

0771 – 23 11 11
Om du är utomlands
+46 711 – 23 11 11
Vardagar 09:00-17:00
info@global23.com

PARTNERS