Så här skapar du ditt KYC- certifikat.

G23 är en unik digital plattform som hjälper företag att förenkla kundkännedomen (KYC) på ett säkert sätt.

Steg 1: Registrering och ID verifikation  

I det första steget hjälper G23 dig att skapa ett säkert kund konto.

 • Du använder den sex siffriga företags kod som du fått i brevet från din affärspartner för att logga in.
 • Därefter accepterar du avtals villkoren och konfirmerar att du har fullmakt att skapa och hantera företagets konto.
 • Viktigt att du kompletterar med din mailadress och mobilnummer.

Steg 2: Fyll i och skapa företagets aktiebok.

 • När du registrerat ditt konto hos G23 skickas en länk till NVR (Den digitala aktieboken som förs i NVR - Nordiska Värdepapper Registret). Klicka på länken för att komma vidare.
 • Nu startar en enkel process som du ombeds följa.
 • När alla uppgifter är ifyllda kommer du vara registrerad som administratör av företagets aktiebok.
 • Du besvarar nu två frågor om PEP och transaktioner.
 • Ett separat mail skickas ut till din angivna mailadress med inloggningsuppgifter till aktieboken.

Steg 3: Viktig företagsdata och KYC-certifikat

 • Har skapats av din registrerade aktieägardata
 • Dessa finns nu på din G23 dashboard
 • Där ligget även en förfrågan från din affärspartner att få ta del av dem.
 • Dokumenten är pdf-er av företagets G23 KYC-certifikat och aktieägare.

Det är enkelt att dela ditt KYC-certifikat

Du kan dela ditt G23 KYC-certifikat och ägaruppgifter via din dashboard hur många gånger du vill.

Detta sparar både tid och pengar för dig och din affärspartner - en säker data källa som ger en sann bild.

 

Pålitlig. Unik. Trygg.

Ditt KYC-certifikat och aktieägardata delas endast med de företag och tjänster som du har relation med, på ett enkelt sätt och helt på dina villkor.

Företagets KYC-certifikat och aktiebok är viktiga dokument som kommer att vara säkra hos G23

Frågor och svar

Registrerade uppgifter hos bolagsverket, styrelse, SNI-kod, aktieägare och företagsstruktur. Viktig information hos skattemyndigheten, verksamhets status för att förenkla dina affärspartners KYC-begäran om ditt företag.

Din data och din angivna aktiebok kontrolleras i sanktion och PEP register. ( FN och EU)

Varje år behöver alla uppgifter kontrolleras enligt AML.

Digitalt genererade KYC-certifikat – data hämtas från trovärdiga källor av KYC och UBO.