En digital plattform som gör det lätt att göra rätt

G23 är en unik digital plattform som hjälper företag att hantera regel efterlevnad. Du får KYC-certifikat och en säker digital aktiebok. Du bestämmer vem du vill eller behöver dela din data med. En delnings tjänst helt på dina villkor.

Läs mer

Trovärdiga KYC-certifikat

G23 är en unik digital plattform som hjälper företag att hantera regel efterlevnad. Vi skyddar din data och digitaliserar KYC-processen. Säkra och trovärdiga KYC-certifikat skapas för ditt företag. Säker ID verifiering och delnings tjänst av data på dina villkor.

G23 KYC-certifikat

Ditt företag får KYC-certifikat tack vare vår digitala KYC-kontroll. Vi samarbetar med myndigheter, banker och andra viktiga finansinstitut.

Trygg och kostnadseffektivt

Med G23 KYC-certifikat kan dina affärspartners ta del av din data och du kan delar ditt KYC-certifikat plus nödvändig aktieboks data. Samma information kan delas till flera finansinstitut och affärsrelationer. G23 sammanställer din data – du har full kontroll och väljer vem du vill dela vad med. Detta är ett säkert och kostnadseffektivt sätt att minska risken för att bli utnyttjad för penningtvätt, korruption, och finansiering av terrorist organisationer.

Hur kan vi hjälpa dig ?

Företaget blir både säkrare och tryggare genom att du tar kontroll över all viktigt data. Vi tror också att det är företaget själv som skall ha kontroll över vem som ges acces till datan. G23 är ditt digitala verktyg som hjäler till att sammanställa din aktieboks data och KYC-certifikat. Du väljer sen vem, vilka du vill dela den med. Allt är på dina villkor. 

Fördelarna med G23 är:

- Fyll i din KYC information och aktivera din aktiebok en gång. Digitalt delbar flera gånger. Spar tid och kostnader

- Du kontrollerar ditt företags uppgifter

- Minska risken för inblandning i penningtvätt

- Minska risken för inblandning i korruption

- Minska risken för inblandning i finansiering av terroristorganisationer

 

Digitalt säkra KYC-certifikat

KYC

Är en akronym för know your customer dvs kundkännedom. Den hänvisar till de kontrollprocesser och skyddsåtgärder som görs för att validera identiteter ofta inom finansiella sektorn.

UBO

Står för Ultimate Beneficial Owner. Enligt lagen om verklig huvudman är företag skyldiga att kontrollera s.k. ”verklig huvudmans identitet”. Vad är en verklig huvudman?

KYS

Know your supplier. Känn din leverantör är en del av kraven i att ha kontroll över företagets affärsrelationer. Du är skyldig enligt lag att kontrollera, fastställa dess identitet och äkthet. Detta för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism.

PEP

Står för ”Person i politiskt utsatt ställning” Om du under de senaste 18 månaderna varit en PEP eller en känd medarbetare eller familjemedlem till en PEP, innebär det att vi måste begära mer information om dig, för att bättre kontrollera och bedöma risken utifrån ett intressekonflikt och korruptions perspektiv.

KYB

Know Your Business hänvisar till due diligence-granskningen av företagets alla affärsrelationer. AML-reglerna kräver att kontroller utförs på alla potentiella företagskunder och leverantörer för att fastställa dess identitet och äkthet. Detta för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism.

AML

Penningtvätt är en form av ekonomisk brottslighet. Det går ut på att ta olagligt erhållna intäkter, dölja var de kommer ifrån och få dem att framstå som lagliga. Bekämpning av penningtvätt (Anti-Money Laundering, AML) syftar till det regelverk som banker och finansiella institut följer för att aktivt bevaka och rapportera misstänksamma aktiviteter.

Aktuellt

"Våra medlemmar vill göra rätt för sig. FAR har framfört önskemål om att få mer vägledning i besluten för att medlemmarna ska förstå vad som krävs."

Maria Lantz

Chefsjurist, Föreningen auktoriserade revisorer

 

“Flera myndigheter skall vässa sitt arbete mot den ekonomiska brottsligheten och penningtvätt”

Elisabeth Svantesson

Finansminister

“Viktigt att stoppa företag som används som brottsverktyg”

Katrin Westling Palm

Skatteverkets Generaldirektör

2000

Miljarder USD tvättas globalt årligen uppskattar FN

13 000 000 000

13 miljarder Euro tvättade i det svenska finansiella systemet per år

56136

Antal rapporter om misstänkt penningtvätt i Sverige 2023

Digitala KYC-certifikat förenklar din KYC  process.

KYC-certifikat som förenklar ditt företags affärsrelationer.