Global23

Att ha rätt partners har aldrig varit viktigare

 

NVR är ett världsledande värdepappersregister för onoterade bolag. Sedan 2005 har NVR hjälpt tiotusentals företag – över hela världen – att inse vikten av en digital aktiebok.

Idag skapar vi trygghet på natten för 100 000-tals investerare. Dessutom förser vi många ledande advokatbyråer och redovisningsbyråer med effektiva verktyg så att de kan erbjuda sina kunder den bästa online-aktiebokstjänsten på marknaden.

www.nvr.se

Vi är experter inom teknik, grafisk design, finans, juridik, bank och hjälper våra kunder med att utveckla digitala lösningar inom fintech, gaming, säkerhet och identifiering. 

Vi har ett team som brinner för vad de gör med mer än 10 års erfarenhet, var och en är välutbildad i matematik, datavetenskap eller finans och juridik. Wiccon följer branschens bästa praxis och standarder och är i framkant vad gäller de ständigt föränderliga marknadstrenderna.

www.wiccon.se

 

Vad är verklig huvudman? Enligt Penningtvättlagen är företag som omfattas av lagen skyldiga att kontrollera s.k. "verklig huvudmans identitet". Verklig huvudman definieras i penningtvättslagen som:

”en fysisk person för vars räkning någon annan person handlar, eller om kunden är en juridisk person, den som utövar ett bestämmande inflytande över kunden”.

Om kunden är en juridisk person - bolag eller stiftelse - skall verksamhetsutövaren kontrollera direkta och indirekta fysiska ägare om innehavet uppgår till mer än 25%.

Register för verklig huvudman i Sverige - Verklighuvudman.se

 

Följ oss på LinkedIn