Så här skapar du ditt verifikat.

G23 är en unik digital plattform som hjälper företag att förenkla kundkännedomen (KYC) på ett säkert sätt.

Steg 1: Registrering och ID verifikation  

I det första steget hjälper G23 dig att skapa ett säkert kund konto.

 • Du använder den sex siffriga företags kod som du fått i brevet från din affärspartner för att logga in.
 • Därefter accepterar du avtals villkoren och konfirmerar att du har fullmakt att skapa och hantera företagets konto.
 • Viktigt att du kompletterar med din mailadress och mobilnummer.

Steg 2: Fyll i och skapa företagets aktiebok.

 • När du registrerat ditt konto hos G23 skickas en länk till NVR (Den digitala aktieboken som förs i NVR - Nordiska Värdepapper Registret). Klicka på länken för att komma vidare.
 • Nu startar en enkel process som du ombeds följa.
 • När alla uppgifter är ifyllda kommer du vara registrerad som administratör av företagets aktiebok.
 • Du besvarar nu två frågor om PEP och transaktioner.
 • Ett separat mail skickas ut till din angivna mailadress med inloggningsuppgifter till aktieboken.

Steg 3: Viktiga företags verifikat

 • Har skapats av din registrerade aktieägardata
 • Dessa finns nu på din G23 dashboard
 • Där ligget även en förfrågan från din affärspartner att få ta del av dem.
 • Dokumenten är pdf-er av företagets G23 verifikat och aktieägare.

Det är enkelt att dela ditt verifikat

Du kan dela ditt G23 verifikat och ägaruppgifter via din dashboard hur många gånger du vill.

Detta sparar både tid och pengar för dig och din affärspartner - en säker data källa som ger en sann bild.

 

Pålitlig. Unik. Trygg.

Din ID/KYC information och aktieägardata delas endast med de företag och tjänster som du har relation med, på ett enkelt sätt och helt på dina villkor.

Företagets verifikat och aktiebok är viktiga dokument som kommer att vara säkra hos G23

Frågor och svar

Registrerade uppgifter hos bolagsverket, styrelse, SNI-kod, aktieägare och företagsstruktur. Viktig information hos skattemyndigheten, verksamhets status för att förenkla dina affärspartners KYC-begäran om ditt företag.

Din data och din angivna aktiebok kontrolleras i sanktion och PEP register. ( FN och EU)

Varje år behöver alla uppgifter kontrolleras enligt AML.

Digitalt genererade verifikat – data hämtas från trovärdiga källor av KYC och UBO.